27 December 2016

Train 13007 Howrah -Sri Ganganagar Exp on 27.12.16/13008 Sri Ganganagar- Howrah Exp on 29.12.16 are cancelled.

Train 13007 Howrah -Sri Ganganagar Exp JCO 27.12.16 and 13008 Sri Ganganagar- Howrah  Exp JCO 29.12.16 are cancelled